Monogamie versus Polygamie

“We hebben verwachtingen van monogamie die we historisch gezien nooit hebben gehad – dat één persoon ons alles zou moeten geven.” – Esther Perel

Wat is het verschil tussen monogamie en polygamie?

De manier waarop we tegen relaties aan kijken is sterk veranderd over de jaren heen. Ook verschilt dit sterk per cultuur. In het westen is er lange tijd vooral sprake geweest van monogame relaties. Dit betekent dat iemand maar een romantische relatie tegelijk heeft.

In andere culturen en ook vandaag de dag is dat anders. Polygamie komt met enige regelmaat voor, zowel in Nederland als in het buitenland. Maar wat is polygamie precies, wat is het verschil met monogamie en hoe zit het met polygamie in Nederland en andere landen? En wat als jij graag een open relatie wilt en je partner niet? In deze blog lees je hier alles over.

Wat is monogamie?

Wat houdt monogamie precies in? In tegenstelling tot polygamie, waarbij iemand met meerdere personen getrouwd is, gaat het bij monogamie om een relatie waarbij twee mensen exclusief voor elkaar kiezen. In veel culturen, waaronder Nederland, wordt dit beschouwd als de norm of het ideaal. De basis van monogamie is dat iemand maar één romantische of seksuele partner tegelijkertijd heeft.

Monogamie is geworteld in een combinatie van historische, religieuze en culturele factoren, en wordt vaak gezien als een symbool van liefde en toewijding. Het gaat niet alleen om exclusiviteit op fysiek niveau, maar ook om emotionele en psychologische toewijding aan één partner. Hoewel monogamie vaak wordt geprezen om de stabiliteit die het kan bieden, brengt het ook zijn eigen unieke uitdagingen met zich mee.

Wat is polygamie?

Wat is dat dan, polygamie? Bij polygamie is iemand met meerdere mensen getrouwd. In Nederland (en de meeste andere landen in de wereld) is dat verboden (Burgerlijk Wetboek, Art. 1:33) (Wetboek van Strafrecht, Art. 237). Polygamie komt in Nederland dus vrijwel niet voor en wordt bij de wet niet erkend. Polyamorie betekent ‘meervoudige liefde’ of ‘veel liefde’. Hierbij is iemand dus niet getrouwd met meerdere mensen, maar is er wel een liefdesrelatie met meerdere mensen. Er zijn verschillende vormen van polyamoureuze relaties, maar bij alle vormen moet er sprake zijn van respect, liefde en eerlijkheid. Dat betekent dat bij polyamorie alle partners op de hoogte zijn van de polyamorie en dat alle betrokken ermee instemmen. Er zijn verschillende soorten non-monogame relaties. Bekijk eens onderstaande afbeelding met een overzicht van de verschillende vormen.

verschillende relatievormen

Veranderende relatiedynamieken

Er is een verschuiving gaande, met name bij jongere generaties, met een nieuwe benadering van relaties, gender en liefdesbeleving. 

Het begrip rondom gender en liefde is minder vastomlijnd  dan in het verleden de norm was. Nieuwe relatievormen zoals polyamorie, open relaties en diverse andere niet-monogame structuren winnen terrein.

De jongere generatie neigt ernaar opener te zijn over hun gevoelens, verlangens en de invulling van hun relaties en seksualiteit. Er is meer bereidheid om diepgaande gesprekken te voeren over  persoonlijke behoeften en hoe  relaties worden vormgegeven. Hoewel de traditionele monogamie voor velen nog centraal staat, zijn er steeds meer die openstaan voor het verkennen van diverse liefdesvormen. Dit betekent dat wat sommige stellen als afwijkend of ontrouw zien, voor anderen een normaal aspect van hun relatie kan zijn.

Hoe vaak komt polyamorie voor?

Hoe vaak polyamoureuze relaties voorkomen in Nederland is niet geheel bekend. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar hoeveel mensen ooit in hun leven een open non-monogame relatie hebben gehad maar de resultaten verschillen in hun begrip van non-monogamie. Er wordt geschat dat 3,3% van de Nederlanders tussen 18 en 65 jaar oud, op dit moment een open non monogame relatie hebben, dit omvat swingen, polyamorie en het hebben van losse seksuele contacten. In cijfers komt dit neer op zo’n 560.000 Nederlands. Het aantal polyamoureuze relaties is 0,7% en komt neer op zo’n 119.000 Nederlanders.

Wat als jij een open relatie wilt maar je partner niet (of andersom)?

Mogelijk zijn jullie ooit een relatie aangegaan met het idee dat deze monogaam zou zijn. Dit is namelijk hoe de meeste mensen een relatie in gaan. En misschien voelde jij je hier ook lange tijd goed bij. Maar wat als dat nu is veranderd? Hoe moet het verder als je verliefd bent geworden op een ander en dit jullie relatie in de weg staat? Of wat als monogaam leven niet meer past bij wat jij wilt?

Benoem jullie verlangens

Als jij graag een polyamoureuze relatie wilt dan is dat niet iets wat je hoeft te verbergen. Je kiest niet waar je naar verlangt en er is geen reden om je voor je verlangen te schamen of om dit verlangen te ontkennen. Maar dat is geen vrijbrief om hier direct iets mee te doen. Je zult met je partner in gesprek moeten om op basis daarvan een bewuste keuze te maken hoe dit jullie leven zal beïnvloeden. Wat jouw partner verlangt is net zo belangrijk. Ook het verlangen van je partner mag er zijn. Als je partner graag een monogame relatie heeft is dit ook een verlangen dat je partner niet hoeft te ontkennen. Waar jullie misschien achter komen is dat jullie verlangen tegenstrijdig zijn. Hoe jullie hier uitkomen is in grote mate gebaseerd op jullie dit met elkaar bespreken. Het is essentieel om heel veel te praten, maar vooral ook te luisteren naar elkaars verlangens, wensen, angsten en onzekerheden. Als communiceren op dit punt niet meteen lukt dan kun je overwegen professionele hulp in te schakelen om dit gesprek op gang te krijgen.

Maak duidelijke afspraken

Als jullie op het punt komen dat jullie er beide voor open staan om verder te kijken dan een monogame relatie, dan zul je met elkaar om tafel moeten om te bespreken wat wél en wat níet ok is. Dat kan nodig zijn om de onvermijdelijke onzekerheden en gevoeligheden bij de ander te ontzien. Maak geen honderden afspraken en regels. Zorg voor duidelijke afspraken maar houdt ze ook realistisch. Je wilt het vertrouwen naar elkaar niet verliezen en niets is vervelender dan je niet aan de afspraken (kunnen) houden. Richt je dus samen vooral op de afspraken die echt belangrijk voor jullie zijn.

Er bestaat een grote kans dat jullie niet weten waar te beginnen. Hoe kan jullie relatie eruitzien zodat jullie er beide tevreden mee zijn? Probeer je samen te verdiepen in de mogelijkheden. Lees eens boeken, meld je aan bij een facebook groep of maak eens contact met anderen die in een polyamoureuze relatie zitten. Het kan prettig zijn om van anderen te horen dat zij tegen dezelfde problemen aanlopen. Het kan de druk wat van jullie relatie halen om te zien dat jullie niet alleen zijn in jullie worsteling.

Wat als je er samen niet uitkomt?

In eerste instantie kan het heel behulpzaam zijn om professionele hulp in te schakelen van een deskundige relatietherapeut. Bij het veranderen van je relatie kunnen er veel onzekerheden en emoties opkomen en is het soms moeilijk om met elkaar in verbinding te blijven. Dan kan het verstandig zijn om professionele hulp te zoeken.

Als jullie, ondanks al jullie inzet en openheid, merken dat jullie verlangens te ver uit elkaar liggen, dan komen jullie voor een gevoelige keuze te staan. Goede, liefdevolle afspraken zijn het fundament van elke relatie. Zonder deze kan een relatie uit balans raken en dat wil niemand. Ga je een nieuwe weg inslaan? Kies je ervoor om even pas op de plaats te maken? Of vinden jullie samen een nieuwe vorm? Wat jullie keuze ook is, blijf met elkaar praten en luister met je hart én verstand.

EFT relatietherapie bij monogamie en polygamie

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een vorm van relatietherapie die zich richt op het versterken van de emotionele band tussen partners. Bij uitdagingen zoals de keuze tussen monogamie en polygamie, kunnen de emotionele lagen complex zijn. EFT kan jullie helpen om hier meer overzicht en helderheid in te krijgen.

Wil jij ook graag werken aan het versterken en verdiepen van je relatie, en zo relatieproblemen oplossen? Onze deskundige EFT therapeuten helpen je graag. Plan eenvoudig een kosteloze kennismaking of intake in!

Meer weten?