Beter communiceren in je relatie: zo doe je het!

Communicatie in je relatie

Communicatie kan je relatie maken of breken. Om je echt verbonden te voelen met je partner is een goede communicatie van cruciaal belang. Wat kunnen jullie doen om de communicatie te verbeteren in je relatie en op die manier problemen te herstellen? Je leest het in dit artikel!

Wat is communicatie?

Dit gaat over alle boodschappen die we uitzenden en ontvangen van de ander. Dit kan zowel verbaal (gebruik van woorden) zijn, als ook non-verbaal (lichaamstaal, mimiek). Hiermee wordt dus informatie uitgewisseld, waar de ander weer op kan reageren: er is interactie. Door te communiceren is er contact, je leert elkaar kennen én begrijpen.

Verbeteren van communicatie in je relatie

De communicatie kan stroef verlopen. Jullie begrijpen elkaar niet meer goed en behoeftes worden niet uitgesproken (of gehoord door de ander). Wanneer dit voor langere tijd aanhoudt dan kan er een negatief patroon ontstaan. Gelukkig zijn er (kleine) veranderingen die jullie kunnen toepassen om grotere relatieproblemen te voorkomen.

Relatie communicatie oefeningen

Bovenstaande tips kunnen helpen om de communicatie in jullie relatie te verbeteren. Net als met zoveel dingen geldt hierbij: oefenen, oefenen, oefenen. Geef niet te snel op en leg niet op elke slak zout. Help elkaar en vul elkaar aan. Niet iedereen leert dit met dezelfde snelheid en soms is de ene persoon handiger met een bepaalde vaardigheid, maar is de andere partner weer attenter op een ander vlak. Het gaat erom dat je een team samen vormt!

Tips om de communicatie in je relatie te verbeteren

Check dagelijks even in bij je partner. Hoe gaat het met je? Stel open vragen (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe, Welke) en wees nieuwsgierig naar het antwoord. Het is belangrijk om hier met elkaar de tijd voor te nemen, zonder afleiding van andere zaken (zoals een telefoon, de zorg voor kinderen etc..).

Check dagelijks ook in bij jezelf. Hoe voel ik mij? Wat gaat er goed de laatste tijd? Waar zou ik wat meer aandacht voor willen hebben? Waar ben ik tevreden over in mijn relatie en waar heb ik meer behoefte aan? Om goed te communiceren is het belangrijk om eigen wensen en behoeftes te herkennen. Door hier tijd en aandacht aan te besteden komt er meer ruimte om te voelen waar je heen wilt in de relatie. Je zal merken dat je er nu ook makkelijker over kan praten.

Het is niet alleen belangrijk om te weten hoe het met je partner gaat, of hoe het met jezelf gaat. Het is daarnaast belangrijk om van elkaar te weten hoe jullie in de relatie staan. Waar lopen jullie tegenaan? Wat gaat er eigenlijk best heel goed, of wat waarderen jullie ontzettend aan elkaar (maar spreken jullie misschien te weinig uit). Stel vragen als: “hoe vind jij onze relatie gaan, wat gaat goed en waar ben je minder tevreden over?” en “Waar heb je behoefte aan?”

Zorg dat je oogcontact maakt met je partner. Elkaar aankijken is een eerste stap waarin jullie laten zien: ik ben beschikbaar voor je. Verder kan je letten op een ‘open-houding’ (lichaam gedraaid naar partner, armen ongekruist), dit straalt interesse en betrokkenheid uit en versterkt de verbinding tussen jullie.

Gebruik complimenten in je communicatie naar de ander. In tijden waarin de connectie niet sterk voelt is het lastig om oog te hebben voor positieve dingen. Soms zijn we er ons wel degelijk van bewust maar lukt het niet om dit actief te benoemen. Zeg bijvoorbeeld: “ik waardeer het ontzettend dat je dit weekend zo je best hebt gedaan in het opknappen van de tuin” of “Ik weet dat je graag met je vrienden op stap wilde vanavond, maar ik vind het erg fijn dat je vanavond thuis bent gebleven om er voor mij te zijn”

Soms verzandt de communicatie binnen een relatie in een welles-nietes discussie. De ene partner verzamelt argumenten om de ander te overtuigen van zijn/haar gelijk en andersom. Overtuigen staat vaak haaks op nieuwsgierigheid en interesse naar de ander. Hoe lastig het soms ook is bij een meningsverschil: probeer nieuwsgierig te zijn naar de beleving van de ander. Stel vragen als: “wat maakt .. zo belangrijk voor jou”? “Ik wil graag snappen hoe het voor jou is, kan je mij uitleggen wat jij bij … voelt en denkt?”

Praten over seks en intimiteit blijft belangrijk. Er zijn continu veranderingen gaande in het leven en in jullie relatie en dit heeft zijn weerslag (positief of negatief) op jullie seksleven. Door erover te praten ontdek je elkaars verlangens en behoeftes, maar kan je er ook achter komen waar eventuele pijnpunten, frustraties of onzekerheden liggen. Safety first en dat geldt zeker ook voor de communicatie over seks: praat over dit onderwerp wanneer jullie je (emotioneel) veilig en verbonden voelen met elkaar.

Soms kunnen ogenschijnlijk kleine situaties een heftige reactie veroorzaken: “Ik ben alleen vergeten het vuilnis buiten te zetten deze week en we hebben hier flinke ruzie over gehad!”.  Besef dat het meestal niet om de situatie gaat (zoals het vuilnis), maar om een dieperliggend pijnpunt, zoals bijvoorbeeld: “Ik heb het gevoel dat ik er alleen voor sta” of “Ik voel mij niet gesteund”. Je komt hier vaak alleen achter door het probleem achter de situatie te weten, dus: vraag door!

Bij relatieproblemen kunnen wij geneigd zijn met name te kijken naar de ander: de ander kan niet goed communiceren, er is iets mis met de ander. Bij oplopende relatieproblemen vergeten we soms haast dat de ander ook een eigen belevingswereld heeft met (kwetsbare) gevoelens. Voor communicatie zijn er altijd minimaal twee mensen nodig. Stel jezelf de vraag: “Wat is mijn rol in het conflict / de moeizame communicatie / de radiostilte” of “Wat kan ik zelf doen om de communicatie te verbeteren?” “Hoe kan ik mijn partner een handje helpen om hierover te praten? Hij/zij heeft het er lastig mee!”

Hulp bij communiceren in je relatie​

Komen jullie er ondanks bovenstaande tips niet samen uit? Onze relatietherapeuten hebben ervaring op dit gebied. Bij Hoofdpersoon Relatietherapie bieden we EFT relatietherapie, dit is een emotiegerichte vorm van therapie waarbij stellen meer inzicht krijgen in negatieve patronen in de relatie (waaronder een slechte communicatie) en hierin handvatten krijgen aangereikt om dit te verbeteren. Lijkt jullie dit wat of wil je hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?