Ruzies stoppen in je relatie

Hoe stop je een ruzie in je relatie?

Conflicten en meningsverschillen zijn onvermijdelijk in relaties. Wanneer conflicten of ruzies echter niet goed worden aangepakt dan kan dit leiden tot negatieve interactiepatronen die de emotionele verbinding tussen partners steeds verder verminderen. Hierdoor wordt communicatie ineffectief of zelfs destructief voor de relatie. Er ontstaat emotionele afstand en een verzwakking van de intimiteit.

Bij Hoofdpersoon Psychologie passen wij relatietherapie toe grotendeels aan de hand van Emotionally Focused Therapy (EFT). Dit is een methodiek die zich richt op het creëren van veilige en gezonde emotionele verbindingen tussen partners. In deze blog nemen we jullie mee in hoe je de principes van EFT kunt toepassen om ruzies te stoppen in je relatie en zo een sterkere, liefdevollere band op te bouwen.

De duivelse dialoog herkennen en doorbreken

Voordat je effectief ruzies in je relatie kunt aanpakken, is het belangrijk om eerst het negatieve patroon in jullie relatie te herkennen. Binnen de EFT worden deze negatieve patronen ‘duivelse dialogen’ genoemd.

Er zijn drie veelvoorkomende duivelse dialogen: Aanvallen-verdedigen, eisen-terugtrekken en verstijf-vlucht. Door de negatieve interactiepatronen te herkennen is het makkelijker om tegen elkaar te zeggen: “wacht even, volgens mij zijn we weer in ons patroon beland, laten we het stoppen”. Soms is het nodig om dan even een pauze in te lassen om de emoties te laten zakken. Het is belangrijk om af te stemmen, wanneer jullie het gesprek weer vervolgen en dit niet open te eindigen. Je kan dan zoiets zeggen als: 

ik heb even tijd nodig om op adem te komen en ga een rondje lopen buiten, zullen we over een kwartier dit samen verder uitpraten?

Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen emoties en gedrag

Dit tweede punt is gelijk een van de lastigste. Iedereen zal het waarschijnlijk herkennen dat de focus in ruzies grotendeels ligt op je partner en wat die in jouw ogen allemaal fout doet (of heeft gedaan). Door verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gedrag, creëer je een veilige omgeving voor open en eerlijke communicatie en moedig je je partner aan om hetzelfde te doen. Je kan dan zoiets zeggen als “ik ben nu aan het aanvallen door verwijten te uiten en mijn stem te verheffen”.

Vertel vervolgens wat over jouw (zichtbare, reactieve) emoties, bijvoorbeeld: “ik voel mij gespannen en boos”

Begrijp de impact van jouw gedrag op je partner

Om ruzies te stoppen is het erg belangrijk dat je begrijpt dat jouw gedrag impact maakt op jouw partner. Door actief te checken hoe jouw gedrag je partner beïnvloedt, bevorder je wederzijds begrip en empathie. Dit kan bijdragen aan het creëren van een veiligere en hechtere sfeer. Op deze manier word je als partner weer een team in het conflict in plaats van elkaars vijand!

“Ik denk dat mijn verwijten en boze stem erg heftig voor jou zijn, klopt dit en kan je daar wat over vertellen”?

Het belang van het delen van diepere gevoelens en behoeften

In conflicten en ruzies zijn vaak alleen onze reactieve emoties zichtbaar voor de ander. Dit zijn emoties als boos, gespannen, gefrustreerd of geërgerd zijn. De diepere, meer kwetsbare gevoelens (primare emoties, hechtingsangsten en behoeften), zijn verborgen. Alhoewel het begrijpelijk is dat juist de kwetsbare gevoelens in een ruzie niet zichtbaar zijn (want: zonder emotionele verbinding geen veiligheid in de relatie om dit te delen) liggen deze diepgewortelde angsten en onvervulde behoeften juist aan de basis van veel ruzies en conflicten. Door te praten over deze onderliggende behoeften en angsten en hoe ze invloed hebben op de ruzies die jullie ervaren, kun je je partner beter begrijpen en een gevoel van verbondenheid creëren.

ik voelde mij er echt even helemaal alleen voor staan en dat was ontzettend pijnlijk in deze situatie

hoe stop je ruzies in je relatie

Versterk de emotionele verbinding door waardering en positieve communicatie

Neem de tijd om samen stil te staan bij de vooruitgang die jullie hebben geboekt en deel je gevoelens van opluchting en tevredenheid. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik waardeer het echt dat we samen door deze moeilijke tijd heen zijn gekomen en ik voel me nu veel dichter bij je.” Of: “dit op deze manier bespreken maakt ons veel rustiger en dat is fijn.”

Scheuren en breuken herstellen in de relatie

Bovenstaande stappen zien er in theorie eenvoudig uit, maar in het heetst van de strijd is dit verre van een gemakkelijke opgave. De ene keer zal het beter lukken dan de andere keer: dit is echt heel normaal!

Het stoppen van ruzies en het effectief oplossen van conflicten is een essentieel onderdeel van een gezonde relatie. Door het toepassen van de EFT-principes, zoals het herkennen en doorbreken van duivelse dialogen, het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen emoties en gedrag, het begrijpen van de impact van je gedrag op je partner en het delen van diepere gevoelens en behoeften, kunnen partners werken aan het herstellen en versterken van hun emotionele verbinding. Het bekrachtigen van herstelde verbondenheid en het uiten van waardering voor elkaars inspanningen draagt verder bij aan het creëren van een veilige, liefdevolle relatie waarin beide partners zich gesteund en gewaardeerd voelen.

Kunnen jullie hulp gebruiken bij ruzies en conflicten? Bekijk onze relatietherapie pagina voor onze opties!

Casus: Laura en Tom

Laura en Tom zijn al enige tijd samen, maar merken dat er de laatste tijd steeds vaker ruzies ontstaan in hun relatie. In zo’n ruzie kan het er heftig aan toe gaan. In de afgelopen weken hebben zij enkele sessies gehad bij een van onze EFT Relatietherapeuten.

Op een avond ontstaat er opnieuw een ruzie tussen Laura en Tom. Laura merkt plotseling op dat ze weer in hun patroon zijn beland. Ze zucht diep en zegt met een trillende stem: “Tom, ik denk dat we weer verzeild zijn geraakt in ons patroon. Laten we proberen dit te stoppen en op een andere manier met elkaar praten.” (1: herken het patroon)

Tom zegt: “Patroon, helemaal niet.. Jij..” Tom beseft hier ook dat het patroon gaande is.

Tom stemt in en ze besluiten om op een andere manier te communiceren.

Laura zegt: “Ik besef nu dat ik kritisch en hard naar je ben geweest, ik ben en was behoorlijk gefrustreerd.” (2: verantwoordelijkheid te nemen voor haar eigen gedrag en emoties). Ze veegt een traan weg en kijkt Tom recht in de ogen. Tom luistert aandachtig, knikt langzaam en besluit ook om zich kwetsbaar op te stellen: “Ik weet dat ik soms defensief reageer en me terugtrek. Dat is niet goed voor onze communicatie.”

Vervolgens vraagt Laura aan Tom hoe haar gedrag op hem overkomt: “Hoe voel jij je als ik kritisch en hard naar je toe ben?” (3: check de impact van jouw gedag op de ander). Tom vertelt haar dat hij zich dan gekwetst en afgewezen voelt, en het moeilijk vindt om open te blijven. Het realiseert zich op dat moment dat het vroeger in zijn gezin er ook zo aan toe ging. Hij kijkt even weg, zucht en vervolgt: “Als je zo doet, voel ik me zo klein en kwetsbaar.” Laura luistert aandachtig en ziet en hoort nieuwe dingen bij Tom. Dit voelt fijn bij Laura, ze begrijpt veel beter wat er achter het gedrag van Tom schuilt.

Tom vertelt Laura met een voelbare spanning op zijn borst: “Wanneer ik me afgewezen voel, ben ik eigenlijk bang om je kwijt te raken en voel ik me onzeker in onze relatie.” (4: uiten van dieperliggende emoties). Laura op haar beurt deelt haar diepere emoties: “Ik ben bang dat je niet echt om me geeft en dat ik niet belangrijk voor je ben.”

Na het delen van hun diepere emoties voelen Laura en Tom zich meer verbonden en begrepen. De toon van de muziek is veranderd. Laura is opgelucht en zegt: “Dit gesprek was echt anders dan onze eerdere ruzies. Ik ben blij dat we dit samen hebben kunnen doen en ik voel me nu veel dichter bij je.” (5: bekrachtig het doorbreken van de duivelse dialoog) Ze pakt Toms hand vast. Tom beaamt dit en voegt toe: “Ik ben trots op ons dat we hebben geleerd om op een andere, meer liefdevolle manier met elkaar te communiceren.”

Enkele weken later merken Laura en Tom op dat hun relatie aanzienlijk is verbeterd. Ze hebben minder ruzies en voelen zich meer verbonden met elkaar. Soms neemt de duivelse dialoog de overhand, maar steeds vaker weten ze hier een halt toe te roepen.

Andere blogs

Relatiepodcast Paul en Roos Hoofdpersoon

Paul en Roos de relatiepodcast

Terug naar alle artikelen Podcast over relaties Onze collega Rosa-Lin Meijer werkzaam bij Hoofdpersoon Psychologie heeft samen met een studiegenoot uit haar studententijd in Groningen

Read More »