Login Academy <<

Aanbod Hoofdpersoon Zorg

keurmerk BGGZ

Wij zijn KIBG gecertificeerd

zorgdomein

Beveiligde verwijzingen

Zorgmail

Veilig mailen via Zorgmail

Onze werkwijze

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De intake en behandeling worden (in principe) door dezelfde psycholoog uitgevoerd, waardoor de continuïteit in het behandelproces wordt gewaarborgd. In het tweede gesprek bespreken we met u het behandelplan.

Gedurende het intakegesprek gaan we dieper op uw situatie en uw klachten in. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van uw klachten, maar ook uw krachten en mogelijkheden. Nadat de klachten in kaart zijn gebracht wordt besproken hoe de behandeling eruit kan zien en welke behandelmethodiek het beste aansluit bij u en uw problematiek. Het kan zijn dat aan u gevraagd wordt één of meerdere (korte) vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen te verduidelijken. Tevens geldt het intakegesprek als een kennismaking tussen u en uw behandelaar. Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw behandelaar. Mocht u vragen hebben is er uiteraard ruimte om deze te stellen.

Mochten we aan het einde van de intake tot de conclusie komen dat u een behandeling nodig heeft die niet wordt geboden in de praktijk, zult u een verwijsadvies krijgen.

Aan het einde van de intake wordt samen besloten welk vervolgtraject het meest passend is. Hieruit volgt het behandelplan, waarin een belangrijke plaats is voor uw behandeldoelen. De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu.

De voortgang van de behandeling wordt samen met u op een aantal momenten geëvalueerd. Hierbij spelen de gestelde behandeldoelen een belangrijke rol. Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond. Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid nog enkele consulten te plannen om een terugval te voorkomen. De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Derhalve krijgt u dikwijls opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren. Daarnaast speelt het inzetten van ehealth een belangrijke rol in het actief houden van de behandeling tussen de sessies door. Gedurende de intake en de behandeling hebben we oog en aandacht voor uw sociale omgeving; partner, kinderen, familierelaties, werkbetrekkingen. Het is van belang voor uw herstel en bij het voorkomen van een terugval uw omgeving tijdig te betrekken in de behandeling. Ervaring leert ons tevens dat uw omgeving kan worstelen met vragen rondom uw psychische klachten. Het is dan ook raadzaam uw partner een of meermalen aanwezig te laten zijn bij de behandeling.

– Kinderen. Cliënten onder de 18 jaar kunnen zich aanmelden bij de Jeugd GGz.

– Complexe, (zeer) ernstige of risicovolle problematiek waarvoor een specialistische behandeling noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld psychotische stoornissen of complexe persoonlijkheidsproblematiek.

– Middelenafhankelijkheid die voorop staat als problematiek. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de verslavingszorg.

– Cliënten die gedwongen zijn door de reclassering of rechter om een behandeling te ondergaan. Hoofdpersoon behandelt alleen cliënten die hiertoe vrijwillig de keuze maken.

Onze praktijk werkt samen met het Instituut voor Psychotrauma (IVP), het Netwerk Oncologische Revalisatie Almere (NORA) en QS Gezondheidsmanagement. Wij bieden voor deze partijen behandelingen aan al dan niet privaat gefinancierd.

Onze doelgroep bestaat uit volwassenen (18+).

Mensen kunnen met de volgende klachten terecht: angst- en stemmingsklachten, overspanning en burn-out, middelenafhankelijkheid, rouwproblemen, trauma gerelateerde problematiek, psychosomatische klachten, zelfbeeld problematiek en studie gerelateerde problemen. Daarnaast bieden wij relatietherapie.

Onze therapeuten spreken Nederlands, maar waar nodig kan een traject ook in het Engels plaatsvinden. Het is in onze trajecten altijd mogelijk, en vaak wenselijk, om naasten te betrekken (bijvoorbeeld een partner of familielid). Gedurende het behandeltraject zal de behandelaar dit voorleggen, maar clienten kunnen dit ook zelf voorstellen.