.

Hoofdpersoon

Psychologie

Welkom bij Hoofdpersoon

Update Coranavirus Hoofdpersoon Psychologie, 17 maart 2020

De ontwikkelingen rondom het Corona-virus volgen wij op de voet. Het is in de afgelopen weken duidelijk geworden dat van dag op dag de status van het coronavirus verandert, en daarmee ook de maatregelen die in het land worden genomen. Het is belangrijk om te weten dat uw behandeltraject door kan gaan.

Omdat het nog niet duidelijk is hoe alles zich gaat ontwikkelen moeten we steeds opnieuw vaststellen hoe we 1) eenieders gezondheid voorop kunnen stellen en 2) de continuïteit van zorg kunnen blijven leveren.

Wanneer we kijken naar bovenstaande punten en de huidige maatregelen van het RIVM dan is het op dit moment raadzaam om het onderlinge face-to-face contact tot het minimum te beperken. Om deze reden worden alle intake- en behandelcontacten met uw behandelaar omgezet naar beeldbellen (via een beveiligde lijn) of telefonische afspraken. Alleen bij zwaarwegende redenen kan er met uw behandelaar een uitzondering worden gemaakt, mits er goede voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Steeds opnieuw kijken we naar de ontwikkelingen en de geadviseerde maatregelen van het RIVM en waar nodig stellen we bij.

Ook de intake voor nieuwe aanmeldingen en verwijzingen kunnen per beeldbellen of telefoon plaatsvinden.

Heeft u vragen of bent u ongerust? Neem contact op met uw behandelaar of stuur een mail via info@hoofdpersoon.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdpersoon begeleidt mensen met uiteenlopende psychische klachten. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van coaching, trainingen, workshops en onderwijs. We behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde behandeltechnieken en daarbij staat een persoonlijke aanpak centraal.

Bij ons ben jij de hoofdpersoon.

Aanbod

Klik hier voor informatie over onze behandelingen, coaching en trainingen

Aanmelden

Klik hier om u direct aan te melden

Informatie

Klik hier voor informatie over onze praktijk en onze mogelijkheden

CGT

Cognitieve gedragstherapie is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland en gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft.

Lees meer
EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een zeer succesvolle kortdurende therapie voor het verwerken van een traumatische gebeurtenis

Lees meer
Mindfulness

Mindfulness is eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich van moment tot moment voordoet zonder te oordelen. Benieuw wat wij hierin kunnen bieden?

Lees meer

Neem contact met ons op

V