Depressie

Wat is een depressie?

Een depressie is een psychische aandoening die gerelateerd is aan de stemming en gevoelens. Mensen met een depressie kampen voor een periode van minimaal twee weken met symptomen als:

-neerslachtig stemming
-geen zin om activiteiten te ondernemen
-weinig plezier of voldoening halen uit activiteiten
-gevoelens van futloosheid, weinig energie ervaren
-veel of juist weinig slapen
piekeren
-rusteloosheid, geagiteerd
-schuldgevoelens
-zelfverwijten
-gedachten aan de dood, zelfdodingsneigingen

Mensen die last hebben van een depressie voelen zich vaker verdrietig, somber en ook lusteloos of futloos. Activiteiten die voorheen een plezierig gevoel of voldoening gaven, geven dit niet of nauwelijks meer. Veel mensen met een depressie ervaren ook geen kracht meer om deze activiteiten te ondernemen. De gevoelens zijn aanhoudend en het is daarmee echt anders dan een rotdag hebben.

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Depressies kennen verschillende oorzaken en veelal ligt het complex. Oorzaken die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

-Genetische factoren

-Negatieve of impactvolle levensgebeurtenissen: denk hierbij aan traumatische gebeurtenissen, het verlies van een dierbare of het wegvallen van inkomen

-Gebeurtenissen uit het verleden die een rol blijven spelen (dit kunnen ook traumatische gebeurtenissen zijn of bijvoorbeeld een bepaalde manier van opvoeden)

-Ongezonde levensstijl (weinig beweging en buitenlucht, een ontregeld slaappatroon, ongezonde voeding, gebruik van toxische middelen zoals alcohol en drugs)

-Hormonale disbalans: dit kan bijvoorbeeld ontstaan tijdens of na een zwangerschap of rondom een menstruatiecyclus 

Een eerste stap richting herstel is te zetten rondom verbeteringen van leefstijl (denk aan actiever worden, slaappatroon verbeteren, voedingspatroon, meer rustmomenten plannen). De behandeling van een depressie bestaat grofweg uit psychologische (psychotherapie) behandelingen en medicatie. Van de psychologische behandelingen is cognitieve gedragstherapie de meest onderzochte behandeling. In de zorgstandaard voor depressie is alle informatie over de behandelmogelijkheden te lezen.

Depressie in animatie

In dit filmpje wordt geïllustreerd hoe een depressie zich kan uiten