E-health


In onze behandeltrajecten is het mogelijk gebruik te maken van E-health (laagdrempelige digitale toepassingen) om meer grip te krijgen op uw problematiek en gezondheid.

Overbrugging wachttijd
Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u ter overbrugging van de wachttijd zelfstandig gebruik maken van deze toepassingen. Mogelijk heeft het volgen van de online module al een positief effect op uw herstel. Wij bieden bijvoorbeeld modules bij depressie klachten, angst en paniek, werkstress of burn-out, een negatief zelfbeeld, rouwverwerking en slaapproblemen. Het volgen van de module heeft geen (negatieve) invloed op de wachttijd.

Zelfhulp of 'blended' zorg
In een behandeltraject bij Hoofdpersoon Pscyhologie kan er samen met de behandelaar besloten worden om E-health in te zetten. Dit kan als aanvulling zijn op het bestaande traject (zelfhulp) of gecombineerd met de reguliere face-to-face behandelingen (blended). U houdt zo regie over de behandeling, zonder het persoonlijke contact te verliezen.

meld u direct aan