EFT Relatietherapie

  1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Relaties
  6. /
  7. EFT Relatietherapie

Wat is EFT Relatietherapie?

EFT Relatietherapie, de afkorting van Emotionally Focussed Therapy, is ontwikkeld door Sue Johnson en het bijzondere van deze manier van werken is dat de focus ligt op hechting en op emoties. Het is een model voor relatietherapie, waarbij we de partnerrelatie zien als een hechtingsrelatie. We hebben allemaal hechtingsangsten en hechtingsbehoeften en dit stuurt ons gedrag. Wanneer we geraakt worden in onze hechtingsbehoefte dan levert dat heftige emoties op. Dit is dus niet gek, maar juist heel normaal. Door te kijken naar de hechtingsgeschiedenis wordt begrijpelijker waarom iemand doet wat hij of zij doet. Bij EFT relatietherapie maken we onderscheid tussen primaire emoties en secundaire emoties.
Secundaire emoties zijn de emoties die we het makkelijkst laten zien; de vorm waarmee we onszelf in veiligheid brengen. Deze emoties kenmerken zich vaak door boosheid, irritatie en narigheid.
Primaire emoties zijn de meer onderliggende en kwetsbare emoties, die gaan over onze hechtingsangsten en hechtingsbehoeften.
Bij EFT kijken we voorbij de secundaire emoties, zodat we kunnen gaan begrijpen waar de pijn eigenlijk echt over gaat. Als je dat leert uitspreken op een zachte kwetsbare manier, dan levert dat een nieuwe verbinding op met je partner. EFT is een model voor partnerrelatietherapie met een sterk onderzochte en bewezen wetenschappelijke basis.

Wil jij weten hoe sterk de verbinding in jouw relatie is? Doe onze relatietest

EFT relatietherapie

Hoe werkt EFT relatietherapie?

EFT bestaat uit 3 fases.

Fase 1 wordt de de-escalatiefase genoemd; we onderzoeken in deze fase het negatieve patroon waar partners met elkaar in beland zijn geraakt. Door meer begrip van dit patroon te krijgen kan er de-escalatie plaatsvinden en ontstaat er ruimte om de dieperliggende emoties te onderzoeken. Het verdiepen van de emoties vindt plaats in: 

Fase 2;  als het rustiger is geworden in de relatie gaan we verdiepen. De hechtingsangsten en hechtingsbehoeften worden onderzocht en uitgesproken naar elkaar. De hechtingsband wordt geherstructureerd.

Fase 3 is de consolidatiefase; al het werk wat gedurende de therapie is gedaan wordt in deze fase herhaald en geconsolideerd. In deze fase ontstaan er nieuwe rituelen in de relatie en vergroot het vertrouwen in het eigen vermogen om te kunnen herstellen als het weer een keer misgaat.

Wat zijn hechtingsangsten en hechtingsbehoeften?

In een liefdesrelatie bestaat de sterke behoefte aan emotionele verbinding. Dit kan je zien als de beleefde ervaring van nabijheid (mijn partner is bij mij), beschikbaarheid (mijn partner is er voor mij) en toegankelijkheid (ik kan mijn partner bereiken) van je partner. Wanneer hier sprake van is dan ervaart het brein rust en comfort (veiligheid). Wanneer deze emotionele verbinding (hechtingsbehoefte) wordt doorbroken of op het spel staat dan verwerkt het brein dit als onveilig en gevaarlijk. Dit raakt namelijk onze hechtingsangsten.

Voorbeelden van hechtingsangsten:

Angst om verlaten te worden 

-Mijn partner vindt mij niet belangrijk 

-Angst om gecontroleerd te worden

-Mijn partner accepteert of waardeert mij niet

-Angst om genegeerd te worden

Voorbeelden van hechtingsbehoeften

-De behoefte om belangrijk gevonden te worden

-Ik wil geaccepteerd worden

-De behoefte aan nabijheid en intimiteit

-Ik wil mij gewaardeerd / geliefd voelen 

Doel EFT Relatietherapie

Het doel van EFT therapie is het aangaan van een nieuwe interactie met elkaar. Er ontstaat er een nieuwe verbinding, de emoties verzachten en de partners worden toegankelijker, responsiever en meer betrokken naar elkaar.

De partners leren kwetsbaarheden en behoeften naar elkaar uit te spreken, zodat de hechtingsband kan versterken.
EFT helpt om samen te dansen op het toneel; door andere stappen te zetten ontstaat er een nieuwe dans.

EFT Relatietherapie: de Negatieve patronen

Wanneer er relatieproblemen ontstaan en de emotionele verbinding afneemt dan worden er bij de meeste relaties een of enkele patronen merkbaar. Dr. Sue Johnson heeft de patronen na jarenlange ervaringen met honderden koppels omschreven. Het kan zijn dat jullie met name één patroon herkennen. Het kan echter ook zo zijn dat de patronen zich afwisselen per situatie of over een periode. 

1) Zoek de boef: aanvallen en verdedigen

Dit is een negatief patroon binnen de relatie van aanvallen en verdedigen. Er zijn veel verwijten, beschuldigingen en veroordelingen naar elkaar over en weer. Discussies of ruzies worden fel gevoerd. Hoe meer de ene partner aanvalt, hoe sterker de andere partner in de verdediging gaat. In dit patroon zien de partners (soms onbewust) aanval als de beste verdediging. Omdat de emotionele verbinding afneemt en de relatie onveiliger voelt raken stellen verstrikt.    

2) Protestpolka: eisen en terugtrekken

In dit patroon reikt een partner uit naar de ander (maar vaak op een negatieve of destructieve manier). De andere partner voelt zich verstikt en trekt zich terug. Hoe meer de ene partner zich terugtrekt hoe meer de andere partner zijn of haar best doet om de partner te bereiken. Het is dus een cyclus van de ander niet kunnen bereiken, aandacht proberen te eisen, verstikt voelen en terugtrekken.

3) Verstijf en vlucht

In dit negatieve patroon hebben beide partners het opgegeven om de emotionele verbinding te herstellen. In de beeldspraak van de liefdesdans is de dansvloer leeg en verlaten. De partners hebben zich gericht op zelfbescherming: ik wil niet meer gekwetst worden dus ik doe geen pogingen meer. Het is niet zelden het voorstadium van het verbreken van de relatie of een scheiding (er is sprake van onthechting). 

Wat zijn de kosten van EFT therapie?

Voor relatietherapie geldt geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Deze vorm van therapie valt namelijk niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GGZ. Sommige aanvullende verzekeringen bieden wel een vergoeding voor (EFT) relatietherapie, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekering en het gekozen pakket. Een aanvullende verzekering kan soms bijdragen in vergoeding van de kosten voor relatietherapie.

 

Hoeveel therapiesessies nodig zijn, is helemaal afhankelijk van jullie situatie en wensen. Ieder traject is maatwerk en daarom kunnen wij niet vooraf zeggen hoeveel sessies uiteindelijk nodig zijn. Na aanmelding worden jullie uitgenodigd voor een intakegesprek. Het relatietherapietraject wordt door één relatietherapeut uitgevoerd om continuïteit in het proces te waarborgen. Tijdens het intakegesprek vormt de relatietherapeut een zo helder mogelijk beeld van jullie gezamenlijke  relatieproblemen. Daarnaast gaan we ook op zoek naar waar jullie kracht ligt en wat jullie mogelijkheden zijn. Ook is dit een eerste kennismaking tussen jullie en de therapeut en wordt er gekeken naar een wederzijdse klik.

Klik op de link voor onze actuele tarieven relatietherapie

Stichting EFT Nederland

Onze relatietherapeuten worden opgeleid door de Stichting EFT Nederland. Hoofdpersoon Relatietherapie deelt de passie van de stichting voor (gezonde) relaties en wij zien eveneens de krachtige werking van Emotionally Focused Therapy.  De stichting stelt kwaliteitseisen aan de inclusie van hulpverleners en de opleiding tot relatietherapeut EFT. Hierdoor weet je dat je in goede handen bent bij jouw relatietherapeut: professionaliteit en kwaliteit zijn de kernwaarden. 

EFT Relatietherapeut Almere

Zoek je een relatietherapeut in Almere? Onze relatietherapeuten hebben ruimte ervaring met koppels die vastlopen in relatieproblemen. Tijdens de partnerrelatietherapie staat de EFT therapie centraal en helpen wij jullie stap voor stap om negatieve patronen te herkennen en te doorbreken. Wil jij meer informatie of direct beginnen? Meld je dan via onderstaande knop aan!

Meer lezen over EFT Relatietherapie? Boekentips relaties!

Wanneer je nog meer wilt lezen over EFT Relatietherapie dan raden wij twee boeken. In deze boeken wordt op een laagdrempelige manier de EFT methodiek beschreven en uitgelegd. 

Houd me vast

Het eerste boek is ‘Houd me vast’ van dr. Sue Johnson. Zij is de grondlegger van EFT Relatietherapie en heeft met dit boek de theorie en methodiek toegankelijk willen maken voor een breed publiek. Wat ons betreft is dit goed gelukt. In het boek staat uitleg, maar vooral ook praktische handvatten om het gesprek aan te gaan met je partner. Er is ook een Nederlandstalig luisterboek beschikbaar. 

Relaties, hoe doe je dat?

Het tweede boek dat wij aanraden is ‘Relaties, hoe doe je dat’ van schrijver Karin Wagenaar. Mevrouw Wagenaar heeft EFT Relatietherapie naar Nederland overgebracht en is de oprichter van de Stichting EFT Nederland. Op heldere en laagdrempelige wijze legt zij alle facetten uit van relaties (van de hechtingstheorie tot verschillende fases binnen een relatie). Het boek helpt om jouw emoties en gedrag binnen een relatie (en eventueel die van je partner) beter te begrijpen. Ook van dit boek is een Nederlandstalig luisterboek beschikbaar. 

Houd me vast EFT almere

EFT Relatietherapie training: Houd me vast

Volledig in het gedachtegoed van de relatietherapie is er een training ontwikkeld waarbij stellen stap-voor-stap worden meegenomen in het voortzetten, herstellen en verdiepen van hun relatie. Het is een laagdrempelige, effectieve en vooral ook leuke weg om je relatie te versterken.

De training heeft een gedeelte met andere stellen (groepsgedeelte), maar dit is het theoretische gedeelte. Vervolgens gaan de stellen apart en worden door de trainers begeleid. 

Veelgestelde vragen EFT relatie therapie

EFT relatietherapie is geschikt voor alle paren die de onderlinge emotionele band willen verdiepen. EFT zorgt ervoor dat jullie weer dichter tot elkaar komen en er meer emotionele verbinding en wederzijds begrip ontstaat. De therapie wordt toegepast in alle fases van een relatie, van jong-volwassen naar oud. Ook kiezen veel getrouwde stellen voor EFT relatietherapie: huwelijkstherapie. 

Ja dat kan zeker. Dit wordt ook wel Individuele Emotionally Focused Therapy of EFT Individuele therapie genoemd. De nadruk ligt dan op het versterken van jouw zelfbeeld, het vergroten van zelfcompassie en persoonlijke acceptatie. In de therapie worden ook dieperliggende emoties bekeken en onderzocht. Daarnaast krijg je handvatten aangereikt om emoties beter te begrijpen en te hanteren. 

Meer weten?

×