Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie, afgekort vaak als CGT, is één van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland en gaat vooral uit van de invloed die het denken op het gevoelsleven en het gedrag heeft.

Onder cognities worden gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen verstaan. Het zijn hierbij niet de gebeurtenissen zelf die een mens negatieve gevoelens en daarmee samenhangend een bepaald gedragspatroon bezorgen maar de gekleurde bril waardoor deze worden waargenomen. Door negatieve (of disfunctionele) gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.

Bij gedragstherapie brengt de therapeut de
omstandigheden, waarin dit soort problematische gedrag tot uiting komt, gezamenlijk met u in kaart. Vervolgens wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Cognitieve gedragstherapie beïnvloedt dus zowel uw manier van denken als uw manier van doen. Afhankelijk van uw klachten zal de therapie zich meer richten op uw denken of op uw handelen.


Wat is CGT?

CGT bij depressie

CGT bij angst en paniek

Meer weten van CGT? Bekijk de site van de VGCt

×