Acceptance and Commitment Therapy

  1. Home
  2. /
  3. Kennisbank
  4. /
  5. Behandelvormen
  6. /
  7. Acceptance and Commitment Therapy

Wat is Acceptance and Commitment Therapy?

Acceptance and commitment therapy, afgekort ACT, is een vorm van gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met psychische klachten die vaak gepaard gaan met vervelende gedachten en gevoelens. Het wordt ook wel een nieuwe vorm (of generatie) van Cognitieve gedragstherapie genoemd. In de behandeling staat de beleving centraal door oefeningen en metaforen (ervaringsgericht): door het te ervaren gaat het op den duur ook zo voelen en raken nieuwe patronen ingesleten.

In de methodiek worden vervelende symptomen of gewoonten, zoals bijvoorbeeld piekeren, te hard werken, vermoeidheid of je somber voelen, niet direct als problematisch gezien. Het kan echter wel problematisch worden wanneer mensen daarin verstrikt raken. ACT vergroot inzicht in patronen en een manier om deze te veranderen.

ACT bestaat uit twee hoofdonderdelen: ‘Acceptance’ en ‘Commitment’. De onderdelen kan je over het algemeen vertalen naar twee hoofdvragen die centraal staan in de therapie:
1) Waar wil je naartoe met jouw leven (als mens, privé en in je werk)?
2) Wat staat je hierbij in de weg?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden worden er in de therapie zes vaardigheden behandeld.

Acceptance and commitment therapy

ACT gaat uit van zes vaardigheden

Acceptatie: Ruimte maken voor en het accepteren van vervelende gevoelens

Defusie: Afstand nemen van moeilijke gedachten

Zelf als context: Flexibel omgaan met je zelfbeeld

Hier en nu: Aandacht richten op het hier en nu

Waarden: Stilstaan bij wat jij belangrijk vindt

Toegewijd handelen: Investeren in jezelf

Hoe kan ACT mij helpen?

Act kan helpen wanneer jij:

-Last hebt van negatieve gedachten en deze met jou aan de haal gaan. 

-Wanneer jij vastloopt in mentale/fysieke problemen en je er anders mee om wilt leren gaan

-Je kwijt bent geraakt wat écht belangrijk voor je is in het leven

-Geen doel meer hebt in het leven, je bent de sturing kwijt

-Het maar niet wil lukken om je dromen waar te maken 

 

×