Tarieven / Verzekeraars


Bekijk onze tarieven

In 2021 geldt er vergoeding voor psychologische zorg vanuit de basisverzekering. Er is geen sprake van een ‘eigen bijdrage’, maar de vergoeding zal wel in mindering worden gebracht op het eventuele ‘eigen risico’ van de startdatum van het traject (eerste afspraak). In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: basis-ggz kort, basis-ggz middel, basis-ggz intensief, basis-ggz chronisch. Uw psycholoog deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van het intakegesprek en de diagnose die uw therapeut stelt, samen met u.

Contracten met verzekeraars

Wij hebben net als in 2020 met alle verzekeraars een contract voor 2021. Wij dienen wij de nota van de intake en/of behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. U hoeft hier niets voor te doen.
In onze declaraties volgen wij de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor 2021 gelden de volgende tarieven:

BGGZ Kort: € 522,13 (gemiddeld 3-5 gesprekken)
BGGZ Middel: € 885,01 (gemiddeld 6-8 gesprekken)
BGGZ Intensief: € 1380,49,98 (gemiddeld 9-12 gesprekken)
Onvolledig behandeltraject: € 228,04

Het onvolledig behandeltraject brengen wij in rekening wanneer er alleen een intake plaatsvindt, of wanneer er na de intake geen sprake blijkt te zijn van 'verzekerde zorg'.

Relatietherapie

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. De meeste verzekeraars vergoeden niet alle kosten vanuit de aanvullende verzekering. 
Een losse sessie relatietherapie (45 minuten) kost bij onze praktijk 111,57 euro (exclusief btw). De duur van relatietherapie is sterk verschillend, maar over het algemeen kan rekening gehouden worden tussen de 10 en 20 sessies.

Niet-verzekerde zorg individueel

U kunt bij ons ook terecht voor 'niet-verzekerde zorg'. Hiervoor brengen wij € 110 in rekening voor een consult van 45 minuten.

No-show beleid

Wij brengen voor afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd kosten in rekening. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.  Voor een intake en een relatietherapieconsult bedraagt dit €90, voor een regulier consult €45. In het weekend kunt u afzeggen per voicemail of per e-mail (info@hoofdpersoon.nl). 

 



 

neem direct contact op