Aanmelden Single Session Coaching (SST)

Directe, effectieve ondersteuning juist op die cruciale momenten dat je dit het hardste nodig hebt. Geen omslachtige verwijzing via een huisarts, geen maandenlange wachtlijsten en geen intakeproces met daaropvolgende intensieve therapieën. Misschien bevind je je op een punt waar je wat ondersteuning kunt gebruiken, in een situatie die complexer lijkt dan je had verwacht. Precies op dat moment biedt SST je de mogelijkheid om zaken te verduidelijken en een concrete weg vooruit te zien.

NB: Single Session Coaching is geen onderdeel van verzekerde zorg. Er wordt geen diagnose / classificatie gesteld omdat we SST starten met het idee dat dit ook het enige gesprek is. Wij zijn ons ervan bewust dat SST financieel niet voor iedereen haalbaar is. In sommige gevallen kan een werkgever hierin nog ondersteuning bieden.