Aanbod

Onze doelgroep bestaat uitsluitend uit volwassenen (18+).

Mensen kunnen met de volgende klachten terecht: angst- en stemmingsklachten, overspanning en burn-out, middelenafhankelijkheid, rouwproblemen, trauma gerelateerde problematiek, psychosomatische klachten, zelfbeeld problematiek en studie gerelateerde problemen. Daarnaast bieden wij relatietherapie.
Onze therapeuten spreken Nederlands, maar waar nodig kan een traject ook in het Engels plaatsvinden. Het is in onze trajecten altijd mogelijk, en vaak wenselijk, om naasten te betrekken (bijvoorbeeld een partner of familielid). Gedurende het behandeltraject zal de behandelaar dit voorleggen, maar clienten kunnen dit ook zelf voorstellen.

Hoofdpersoon Psychologie behandelt geen:

-Kinderen. Cliënten onder de 18 jaar kunnen zich aanmelden bij de Jeugd GGz.

-Complexe, (zeer) ernstige of risicovolle problematiek waarvoor een specialistische behandeling noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld psychotische stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek.

-Middelenafhandelijkheid die voorop staat als problematiek. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de verslavingszorg.

-Cliënten die gedwongen zijn door de reclassering of rechter om een behandeling te ondergaan. Hoofdpersoon Psychologie behandelt alleen cliënten die hiertoe vrijwillig de keuze maken.

Samenwerkingsverbanden:
Onze praktijk werkt samen met het Instituut voor Psychotrauma (IVP), het Netwerk Oncologische Revalisatie Almere (NORA) en QS Gezondheidsmanagement. Wij bieden voor deze partijen behandelingen aan al dan niet privaat gefinancierd. 

Lees meer

Behandelaanbod

Hoofdpersoon heeft een breed behandelaanbod. Lees meer welke dit zijn.

Lees meer

Coaching

Naast hun werkzaamheden als psycholoog hebben Onno, Jorieke en Esther allen jarenlang gewerkt als manager in de GGZ. Daarbij hebben zij ervaring opgedaan in bedrijfsvoering, leidinggeven en hebben zij zich bekwaamd in coaching. Met coaching krijgt u inzicht in andere manieren van reageren en handelen in praktijksituaties. Ook kan coaching u helpen bij het leiding geven aan uzelf, anderen en onderwerpen als management en bestuur. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en kosten van coaching? 

Lees meer

Onze werkwijze

Na aanmelding (zie aanmelden) wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. De intake en behandeling worden (in principe) door dezelfde psycholoog uitgevoerd, waardoor de continuïteit in het behandelproces wordt gewaarborgd. In het tweede gesprek bespreken we met u het behandeplan.

Kennismaking en intakegesprek

Gedurende het intakegesprek gaan we dieper op uw situatie en uw klachten in. We vormen samen een zo helder mogelijk beeld van uw klachten, maar ook uw krachten en mogelijkheden. Nadat de klachten in kaart zijn gebracht wordt besproken hoe de behandeling eruit kan zien en welke behandelmethodiek het beste aansluit bij u en uw problematiek.
Het kan zijn dat aan u gevraagd wordt één of meerdere (korte) vragenlijsten in te vullen om de klachten en problemen te verduidelijken. Tevens geldt het intakegesprek als een kennismaking tussen u en uw behandelaar. Het is belangrijk dat u zich goed voelt bij uw behandelaar. Mocht u vragen hebben is er uiteraard ruimte om deze te stellen.
Mochten we aan het einde van de intake tot de conclusie komen dat u een behandeling nodig heeft die niet wordt geboden in de praktijk, zult u een verwijsadvies krijgen.

Vervolgtraject en afronden

Aan het einde van de intake wordt samen besloten welk vervolgtraject het meest passend is.
Hieruit volgt het behandelplan, waarin een belangrijke plaats is voor uw behandeldoelen.
De focus ligt op het hier en nu; het verleden wordt hierbij slechts betrokken als dit een remmende invloed heeft op veranderingen in het hier en nu.
De voortgang van de behandeling wordt samen met u op een aantal momenten geëvalueerd. Hierbij spelen de gestelde behandeldoelen een belangrijke rol.
Wanneer de klachten voldoende zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn behaald, wordt de behandeling in onderling overleg afgerond.
Ook bestaat, na de actieve fase van de behandeling, de mogelijkheid nog enkele consulten te plannen om een terugval te voorkomen. De ervaring leert dat een actieve bijdrage en inzet van uw kant bijdragen aan een positief resultaat. Derhalve krijgt u dikwijls opdrachten en oefeningen mee om thuis uit te voeren. Daarnaast speelt het inzetten van ehealth een belangrijke rol in het actief houden van de behandeling tussen de sessies door.
Gedurende de intake en de behandeling hebben we oog en aandacht voor uw sociale omgeving; partner, kinderen, familierelaties, werkbetrekkingen. Het is van belang voor uw herstel en bij het voorkomen van een terugval uw omgeving tijdig te betrekken in de behandeling. Ervaring leert ons tevens dat uw omgeving kan worstelen met vragen rondom uw psychische klachten. Het is dan ook raadzaam uw partner een of meermalen aanwezig te laten zijn bij de behandeling.

Lees meer

Relatietherapie Almere EFT

Wat is EFT?

EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar echtparen en heeft gezocht naar een effectieve manier om de verbinding te herstellen of te verbeteren. Zij heeft die inzichten bijeen gebracht in EFT. Inmiddels is EFT de best onderzochte relatietherapie en bewezen effectief. De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

In de therapie verhelderen we de negatieve interactiepatronen die zijn ontstaan in je relatie. Ook wel de 'dans' genoemd waardoor je wordt meegesleept. Dit negatieve patroon is het probleem geworden in je relatie. De EFT therapeut begint met het ontrafelen van dit patroon en van ieders aandeel in die 'dans'. We kijken naar de logica in jullie stappen en zoeken naar de uitweg: de 'dans' is de gezamenlijke vijand, en niet je partner. Als je dat kunt zien dan ontstaat er ruimte voor een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Je ziet beter wat je zelf doet waarmee je je partner ongewild pijn doet, en je partner begint dat ook van zichzelf te zien. De sfeer tussen jullie verandert en er komt meer ruimte voor zachtheid en verbinding. Het fundament van de relatie wordt verstevigd en je durft elkaar meer te vertrouwen en emotioneel toe te laten. In de therapiesessies oefen je om naar elkaar uit te spreken wat je voelt en nodig hebt. In plaats van op elkaars tenen te staan en uit de pas te lopen, zijn jullie straks in staat om echte verbinding te voelen.

 

Vergoeding en tarieven:

Voor relatietherapie bestaat geen vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat deze vorm van therapie niet onder eerstelijns psychologische zorg of Generalistische Basis GZZ valt. Een klein aantal aanvullende zorgverzekeringen biedt een vergoeding voor relatietherapie. De meeste verzekeraars vergoeden niet alle kosten vanuit de aanvullende verzekering. 
Een losse sessie relatietherapie (45 minuten) kost bij onze praktijk 135,- euro (inclusief btw). De duur van relatietherapie is sterk verschillend, maar over het algemeen kan rekening gehouden worden tussen de 10 en 20 sessies.

 

Lees meer